Rebirth: Lebanon XXI-st Century Contemporary Art
Janine Maamari, curator, heeft in samenwerking met Danièle Giraudy,algemeen curator van Franse musea, deze expositie tot stand gebracht. De expositie laat 49 kunstenaars,waarvan de helft vrouwen, zien die in Libanon of daarbuiten wonen en werken.

Door middel van recent of speciaal voor de expositie gemaakt werk laten zij hun visie zien op het thema “Rebirth”.

Rebirth is een concept wat zowel verwijst naar herinneringen uit het verleden als naar hedendaagse gevoelens. Bovendien staat het thema bol van de persoonlijke, sociale en historische connotaties. Het laat de kracht zien van de kunst door middel van menselijke gevoelens.

De diversiteit van de tentoongestelde werken (schilderijen, mixed media,fotografie) laat een imaginaire interpretatie zien van het thema en een voortdurende creativiteit.De werken ademen gedachten, emoties en gevoelen uit, en openen gebieden van reflectie

Sommige kunstenaars verwoordden hun gedachten op het thema als volgt:

“Is wat wij het leven noemen een continu proces van destructie en creatie?”

“Reconstrueren wij onze herinnering en identiteit door de ervaring van een sterfgeval in de familie?”

” Bevrijd een creatieve uiting ons van pijn, drama en neerslachtigheid?”

Deze expositie is niet een uitputtend overzicht van Libanese kunst. Het toont hoop, vrijheid en individualiteit. Zeker is wel dat gedachten en gevoelens over dit thema gevoed zijn door de geschiedenis en toekomst van Libanon.

Of zoals George Naccache eens schreef: “C’est bien ceci que tu es Liban… Cent fois condamné à mort, tu te contentes de prouver ta vie en vivant”. (L’Orient 17 september 1948). (Dit is wat je bent Libanon…100 keer tot de dood veroordeeld, je toont je tevreden met je leven door te leven).

Bron: Rebirth Lebanon XXIst Century Contemporary art Solidere Beirut Exhibition Center

June 16 @ 12:20 — July 31 @ 13:20
12:20 — 13:20 (1080h 59′)

Beirut Exhibition Center

Did you like this? Share it!